Quyết định chí phí lưu kho tại Tokyo/Hà Nội

Trong năm 2016, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, cũng như đảm bảo duy trì quyền lợi của khách trong quá trình vận chuyển hàng hóa, công ty Vận Chuyển Quốc Tế xin thông báo các quy định tính phí lưu kho áp dụng từ đầu tháng 6/2016 như sau:

Quy dinh luu kho

Điều 1: Áp dụng phí lưu kho đối với các lô hàng không đủ điều kiện xuất hàng, nguyên nhân do phía khách hàng không cung cấp đủ giấy tờ, mặt hàng cấm vận chuyển, chưa thanh toán…

Điều 2:  Phí lưu kho sẽ được tính như sau:

2.1. Tại Tokyo phí lưu kho là 40 Yên/ngày/kg, tương đương 8.000/ngày/kg.

-Sau 07 ngày kể từ khi hàng tới VP Tokyo sẽ áp dụng phí lưu kho.

2.2. Tại Hà Nội phí lưu kho là 7.000/ngày/kg.

-Sau 15 ngày kể từ khi hàng về HN sẽ áp dụng phí lưu kho.

2.3 . Thời gian lưu kho hàng nếu quá 3 tháng kể từ ngày thông báo hàng về, công ty có quyền thanh lý toàn bộ đơn hàng, công ty sẽ không chịu trách nhiệm và không trả bất kỳ chi phí nào cho khách hàng.

Điều 3: Phòng Tài chính kế toán, Phòng kinh doanh, Phòng Khai thác và các bộ phận có liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Trên đây là các quyết định đã được thông qua nhằm đảm bảo tốt nhất quyền lợi của khách hàng khi đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của công ty.  Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Công ty Vận Chuyển Quốc Tế.

Comments

comments